Thursday, November 10, 2005

Hit and Run

Hit and Run: August 09, 2005
Don't Mess With Czech Ravers

On July 30 around 5,000 smart-mobbin' Czech rave kids held their annual CzechTek party out in some field in the middle of nowhere. For no good reason at all, 1,000 cops came and kicked the shit out of 'em. Because Czech ravers are several times smarter (and more fun, and more peaceful) than Czech cops, they took plenty of pictures and video, and now the country has reacted with outrage, with regular protests and calls for various government ministers' heads. Czech Prime Minister Jiri Paroubek has done his weenie Social Democratic Party proud by warning that them dang kids were 'no dancing children but dangerous people,' and that 'any analogy drawn with the current savagery of young anarchists [and the students beaten on Nov. 17, 1989] is absolutely wrong and expedient.' More links and commentary here.

Cha, a kolikpak lidí asi podepsalo tendle trapnej pamflet..? :*)))

Extrapage - Petice AntiCzechtek 2005: "Text výzvy:

My, občané České republiky jakožto suverénního a demokratického státu, jsme zděšeni postojem některých občanských skupin, veřejných sdělovacích prostředků a politických hnutí, které považují zásah pořádkových sil proti účastníkům akce Czechtech 2005 ve dnech 29.-31. července 2005 za neadekvátní a brutální.

Jakožto lidé, kteří považují zákonnost za jeden z pilířů svobodné společnosti, se musíme důrazně ohradit proti vydávání nelegálních akcí za precedens svobody slova nebo shromažďování."